Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

Historie05, velikost: , velikost: 179.54 KB, obrázek se otevře v novém okněPočátky osídlení zdejšího kraje sahají do 6. století našeho letopočtu. Prvními osídlenci byli slovanští rybáři a lovci ze sousední Lužice. Protože přes Frýdlant vedla důležitá zemská stezka, byla na čedičové skále postavena strážní věž, zvaná Indica ( z lat. indicare - ukazovati), v pozdějších dobách přestavěná na hrad.

Existence hradu je písemně poprvé doložena v roce 1278, kdy zdejší panství koupil od českého krále Přemysla Otakara II. Rudolf z Bibersteinů. Obyvatelstvo se usidlovalo kolem řeky Smědé a dalo základ budoucímu městu, jehož rozvoj nastává ve 14. stol. za Bibersteinů, kteří zdejší osadu povyšují Historie03, velikost: , velikost: 59.13 KB, obrázek se otevře v novém okněna město přidělením městských privilegií. 

V té době byl Frýdlant opatřen i hradbami. Město přežilo několik zhoubných požárů, zažilo několik nájezdů husitů v letech 1428 - 1433. Prožilo i několik klidných let za vlády Valdštejna, aby za Gallasů zažilo několikeré střídán císařských a švédských posádek. Klid a mír neměli obyvatelé ani za války Sedmileté, kdy přechody vojsk ať rakouských či pruských - znamenaly rekvizice a ničení. Útrapy zažilo město i v roce 1813, kdy Frýdlantem protáhla vojska Napoleonova. 

Historie04, velikost: , velikost: 101.96 KB, obrázek se otevře v novém okněV 19. století zůstává Frýdlant i přes rozvoj především textilního průmyslu zaostávat za Libercem, který byl po celý středověk ve stínu Frýdlantu. Přes časté požáry má město několik historických památek. Jednou z nich je pseudorenesanční radnice z let 1892 - 1896. Dále je tu kostel Nalezení sv. Kříže vybudovaný v letech 1549-1551. Vzhledem k přestavbám je kostel směsicí slohů a v kapli je rodinná hrobka Redernů z r. 1566, která patří k nejhezčím renesančním památkám v Čechách. Dalším kostelem je pravoslavný Sv.Maří Magdaleny. Další význačnou stavbou je dům obhájce městských práv purkmistra Zestermanna na náměstí, dnes sídlo Komerční banky. Město prodělalo pět morových epidemií, proto na počest jejich obětí byl v roce 1899 postaven morový sloup, který je dnes u kostela sv. Kříže. Historie06, velikost: , velikost: 121.23 KB, obrázek se otevře v novém okně

K městským památkám patří i výše zmíněný hrad, který byl v 16. a 19. století rozšířen o zámecké budovy Frýdlant je v současné době znám jako město škol, neboť je centrem Frýdlantského výběžku. Jsou zde tři základní školy, Gymnázium, Střední zemědělská škola s obchodní akademií Střední odborné učiliště s rodinnou školou a Zvláštní odborné učiliště se speciální rodinnou školou, a to vše ve městě které má necelých 8 tisíc obyvatel. Tradicí se staly obnovené Valdštejnské slavnosti, Letní jazzová dílna a Mezinárodní festival dětského zpěvu. Frýdlant má velmi hezké okolí a je východiskem do Jizerských hor, které zvou všechny pěší turisty, cykloturisty i horolezce.